Wie is De Puzzelmaker?

Wie is De Puzzelmaker?

Ik ben Marije van Asselt. Ik heb jarenlange ervaring als professioneel puzzelmaker waarvan zes jaar in dienst bij Studio Steenhuis, het meest prestigieuze puzzelbedrijf van Nederland. Daar heb ik vele mooie puzzels voor diverse opdrachtgevers mogen maken. De bekendste zijn waarschijnlijk NRC Handelsblad en Vrij Nederland.

Daarvoor heb ik Taal- en Cultuurstudies gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Mijn hoofdrichting was literatuurwetenschap, maar door vele uitstapjes naar andere onderwerpen zou je ook kunnen zeggen dat ik een soort diploma Triviant heb behaald. Hetgeen bij het puzzelmaken natuurlijk erg goed van pas komt!

 Lees meer

Marije van Asselt in ‘Hollands Glorie’.

Bijzonder beroep: de Utrechtse Marije verdient haar brood met puzzels maken.

Wát doe jij?! – De Puzzelmaker in ‘Vriendin’